KEIMA

SATS ELIXIA Magazine 01
SATS ELIXIA Magazine 02
SATS ELIXIA Magazine 03
SATS ELIXIA Magazine 04
SATS ELIXIA Magazine 05

Piilevä kyky

SATS ELIXIA


Portraits of personal trainers for SATS ELIXIA Magazine.


Photographer: Karl Henrik Edlund